REGULAMIN OBIEKTÓW SZALEJÓWKA & SZALKA, WARUNKI REZERWACJI

Gospodarze Szalejówki & Szalki będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich Gości.

REGULAMIN OBIEKTÓW SZALEJÓWKA & SZALKA, WARUNKI REZERWACJI

 1. Przed dokonaniem rezerwacji bardzo prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Dokonanie przelewu na nasze konto jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Dokonanie rezerwacji wymaga przedpłaty w kwocie 30% ceny pobytu, jednak nie mniejszej niż 600 zł. Przedpłatę należy wpłacić na podany rachunek bankowy mBank 19 1140 2004 0000 3102 7767 1978, Usługi noclegowe Magdalena Jarzembowska-Wróblewicz, Szalejów Dolny 54B, 57-314 ze wskazaniem daty której dotyczy rezerwacja (nr konta podany jest również na stronie www.szalejowka.pl w zakładce kontakt) w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania informacji o możliwości rezerwacji i wysokości przedpłaty. Brak wpłaty powoduje anulowanie rezerwacji pobytu.
 3. W przypadku anulowania rezerwacji przedpłata nie podlega zwrotowi.
 4. Jedyną możliwą formą płatności za pobyt jest przelew bankowy. Ze względu na sposób rozliczania z Urzędem Skarbowym nie przyjmujemy płatności w gotówce.
 5. Wpłata pozostałej części za pobyt (całkowity koszt pobytu pomniejszony o zadatek) powinna zostać uregulowana najpóźniej do 7 dni przed planowanym przyjazdem w formie przelewu. W przypadku braku wpłaty Gospodarze mają prawo anulować rezerwację i odmówić zakwaterowania Gości.
 6. Gość zobowiązany jest do zapłaty ustalonej kwoty za pobyt nawet jeśli z przyczyn niezależnych od Gospodarzy przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.
 7. W momencie meldunku Gość zobowiązuje się do wpłacenia kaucji zabezpieczającej minie Gospodarzy w wysokości 400 zł, w przypadku pobytu z psem 600 zł, podpisania protokołu przejęcia domku oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku odmowy Gospodarz ma prawo odmówić wykonania usługi noclegowej.
 8. Istnieje możliwość tzw. bezkontaktowego zakwaterowania, w takim przypadku prosimy o wpłatę kaucji na nasze konto (podane w punkcie 2) przed przyjazdem (liczy się dzień zaksięgowania kwoty na naszym koncie). Kaucja zwracana jest po wyjeździe do 3 dni roboczych.
 9. Opłata za psa wynosi 200 zł/pobyt. Psy nie mogą spać na łóżkach. Koszt pościeli na której spał pies zostanie odliczona z kaucji. Zwierzęta nie mogą zostawać same w domku pod nieobecność Gości. Właściciel psa odpowiedzialny jest za zbieranie psich odchodów z posesji. Nie przyjmujemy kotów.
 10. Doba noclegowa trwa od godz. 16.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.
 11. Istnieje możliwość wcześniejszego zakwaterowania lub późniejszego wykwaterowania po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z nami, dzwoniąc na numerem telefonu 507 612 301. Możliwość przedłużenia pobytu uzależniona jest od dostępności i nie jest zagwarantowana. Koszt późniejszego wymeldowania (które nie było wcześniej uzgodnione) wynosi 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Od godziny 12 pobieramy opłatę jak w przypadku kolejnej doby.
 12. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów. Złamanie zakazu palenia papierosów jest równoznaczne z wyrażeniem przez Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji domku. Palenie tytoniu możliwe jest na zewnątrz obiektu. Bardzo prosimy o nie wyrzucanie niedopałków na trawę, ziemię czy na drogę, na tarasie każdego z domków znajduje się popielniczka.
 13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domku grzałek, żelazek elektrycznych, palenie świeczek i włączanie innych podobnych urządzeń, które nie stanowią wyposażenia domku.
 14. Prosimy niczego nie stawiać bezpośrednio na grzejnikach (ubrań, butów narciarskich itp.), grozi to uszkodzeniem urządzenia i pożarem. Prosimy również o palenie w kominku wyłącznie drewnem sezonowanym przygotowanym przez nas, palenie innym drewnem grozi pożarem.
 15. Naszych Gości zobowiązujemy do korzystania z powierzonego im miejsca w sposób zgodny z powszechnie przyjętymi normami, zgodnie z jego przeznaczeniem, do dbania o czystość i porządek oraz pozostawienia go w należytym stanie z chwilą wyjazdu. Prosimy w szczególności o umycie po sobie naczyń, posegregowanie śmieci z koszy na śmieci znajdujących się w domu do dużych zewnętrznych pojemników znajdujących się przy parkingu (odpowiadających typowi śmieci, pojemniki są opisane), usunięcie wszelkich przedmiotów należących do Gości.
 16. Koszt dodatkowego sprzątania w trakcie pobytu na prośbę Gościa – 200 zł. Koszt dodatkowej zmiany ręczników 10 zł/szt, pościeli – 20 zł/komplet. Dodatkowe drewno do kominka 50 zł za taczkę. W cenie wynajęcia domku Szalejówka w okresie grzewczym oferujemy taczkę drewna/pobyt. Do ogniska dostępny jest chrust z pobliskiego lasu. Jeżeli chcielibyście abyśmy przygotowali drewno dla Was, prosimy o wcześniejszą informację, przynajmniej dzień wcześniej.
 17. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie Szalki i Szalejówki odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni. Dzieci nie mogą pozostawać bez opieki na terenie domków oraz całej posesji, również na placach zabaw. Prosimy pamiętać, że Szalejówka i Szalka położone są w otoczeniu łąk, pól uprawnych i lasów. Poza ogrodzeniem można spotkać dziką zwierzynę, maszyny rolnicze. Dlatego też prosimy o zachowanie ostrożności, szczególnie względem dzieci i nie pozostawianie ich bez opieki.
 18. O wszelkich uszkodzeniach i zastanych brakach oraz usterkach powstałych w czasie pobytu, Gość powinien niezwłocznie poinformować Wynajmującego. Za usterki powstałe z winy Gościa oraz osób znajdujących się pod Jego opieką, będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna, ustalana na podstawie cen rynkowych danych przedmiotów wraz z kosztem ich dostawy. W przypadku zniszczeń wymagających napraw, strony ustalają koszt naprawy w oparciu o aktualne ceny takich napraw, bądź koszt materiału plus robocizny.
 19. Na terenie obiektu działa bezpłatna sieć Wi-fi.
 20. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie oraz nieprzestrzegającym niniejszego regulaminu Gospodarze mają prawo wymówić pobyt (nakazać opuszczenie posesji) w trybie natychmiastowym, bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 21. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gości do obiektów. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodów pozostawionych na ternie Szalejówki i Szalki lub poza ich terenem. Pozostawienie pojazdu i rzeczy na terenie należącym do gospodarzy nie uważa się za zawarcie umowy przechowania.
 22. Dla Gości Szalejówki & Szalki parking na terenie posesji jest bezpłatny. Parking jest niestrzeżony.
 23. Liczba osób przebywających w domku jest ograniczona do liczby zgłoszonej przy rezerwacji. W przypadku liczby osób większej niż podana przy rezerwacji, doliczamy opłatę w wysokości 100 zł/osobę/dobę. W przypadku ilości osób wykraczającej poza liczbę miejsc noclegowych Gospodarz ma prawo zrezygnować ze świadczenia usługi noclegu.
 24. W przypadku zgubienia klucza Gość ponosi dodatkowy koszt w wysokości 150 zł.
 25. W sytuacji skrócenia pobytu przez Gości w trakcie pobytu, nie zwracamy niewykorzystanej kwoty za pobyt.

 

 

Z góry dziękuję za przestrzeganie powyższego regulaminu i zapraszam do rezerwacji.

Magdalena Jarzembowska – Wróblewicz