REGULAMIN OBIEKTU NOCLEGOWEGO SZALEJÓWKA

Właściciele obiektu Szalejówka będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Dokonanie rezerwacji wymaga wpłaty zadatku w kwocie 30% ceny pobytu. Odpowiednią kwotę zadatku należy wpłacić na podany rachunek bankowy Nr konta podany na stronie www.szalejowka w zakładce kontakt, w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania informacji o możliwości rezerwacji. Brak wpłaty powoduje anulowanie rezerwacji pobytu.

2. Przed dokonaniem wpłaty zadatku bardzo prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

3. W przypadku anulowania rezerwacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

4. Jedyną możliwą formą płatności za pobyt jest przelew bankowy. Nie przyjmujemy gotówki.

5. Wpłata pozostałej części za pobyt (całkowity koszt pobytu pomniejszony o zadatek) powinna zostać uregulowana najpóźniej do 7 dni przed planowanym przyjazdem. W przypadku braku wpłaty
Gospodarze mają prawo anulować rezerwację i odmówić zakwaterowania Gości.

6. W momencie meldunku najemca zobowiązuje się do okazania dowodu tożsamości, wpłacenia kaucji zabezpieczającej minie właścicieli, podpisania protokołu przejęcia domku oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku odmowy wynajmujący ma prawo odmówić wykonania usługi noclegowej.

7. Kaucja zabezpieczająca domek wraz z wyposażeniem wynosi 300 zł i płatna jest w dniu przyjazdu, w momencie przekazania kluczy. Kaucja zwrotna w dniu wyjazdu po dokonaniu przeglądu domku.

8. Gość zobowiązany jest do zapłaty ustalonej kwoty za pobyt nawet jeśli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.

9. Do ustalonej ceny pobytu doliczamy opłatę za prąd naliczaną według zużycia w wysokości 50 gr. za 1kWh. Opłata rozliczana jest w ostatni dzień pobytu w momencie zdania domku.

10. Można odwiedzić nas z małymi zwierzętami, ale prosimy o wcześniejszą rozmowę. Opłata za zwierzę wynosi 20 zł/dobę. Zwierzęta nie mogą pozostawać bez opieki właścicieli pod ich nieobecność. Właściciele biorą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ich podopiecznych.

11. Doba noclegowa trwa od godz. 16.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.

12. Istnieje możliwość wykwaterowania po godzinie 10.00 po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z nami, dzwoniąc na numerem telefonu 507 612 301. Koszt późniejszego wymeldowania wynosi 50 zł/godzinę.

13. Możliwość przedłużenia pobytu uzależniona jest od dostępności i nie jest zagwarantowana.

14. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów. Złamanie zakazu palenia papierosów jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego zgody na pokrycie kosztów
dearomatyzację domku. Palenie tytoniu możliwe jest na zewnątrz obiektu. Bardzo prosimy o nie wyrzucanie niedopałków na trawę, ziemię czy na drogę.                                 Z tyłu domku zostawiamy awaryjny słoik.

15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domku grzałek, żelazek elektrycznych, palenie świeczek i włączanie innych podobnych urządzeń nie stanowiących
wyposażenia domku. Prosimy również o palenie w kominku wyłącznie drewnem sezonowanym przygotowanym przez nas, palenie innym drewnem może grozić pożarem.

16. Gości zobowiązujemy do korzystania z powierzonego im miejsca w sposób zgodny z powszechnie przyjętymi normami ,zgodnie z jego przeznaczeniem, do dbania o czystość i porządek oraz
pozostawienia go w należytym stanie z chwilą wyjazdu. Prosimy w szczególności o umycie naczyń, zamiecenie podłogi, posegregowane śmieci z koszy na śmieci znajdujących się w domu do dużych
worków na zewnątrz przy parkingu (odpowiadających typowi śmieci, kompostowalne resztki jedzenia do brązowego pojemnika) usunięcie wszelkich przedmiotów należących do najmujących.

17. Koszt jednorazowego, dodatkowego sprzątania w trakcie pobytu – 150 zł. Koszt dodatkowej zmiany ręczników 10 zł/szt, pościeli – 20 zł/komplet. Dodatkowe drewno do kominka 30 zł za taczkę 😉

18. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie Szalki i Szalejówki odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni. Dzieci nie mogą pozostawać na terenie domków bez opieki, zwłaszcza na placach zabaw.

19. Prosimy pamiętać, że Szalejówka położona jest w otoczeniu łąk, pól uprawnych i lasów. Poza ogrodzeniem można spotkać dziką zwierzynę, maszyny rolnicze. Dlatego też prosimy o zachowanie
ostrożności, szczególnie względem dzieci i nie pozostawianie ich bez opieki.

20. O wszelkich uszkodzeniach i zastanych brakach oraz usterkach powstałych w czasie pobytu, Gość powinien niezwłocznie poinformować Wynajmującego. Za usterki powstałe z winy Gościa oraz osób znajdujących się pod Jego opieką, będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna, wykaz wyposażenia i ich cen znajduje się na stronie www.szalejowka/regulamin oraz w domkach. W
przypadku zniszczeń wykraczających poza opisane w wykazie przedmioty, strony ustalają koszt naprawy w oparciu o aktualne ceny takich napraw, bądź koszt materiału plus robocizny.

21. Na terenie obiektu działa bezpłatna, sieć WIFI.

22. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie oraz nieprzestrzegającym niniejszego regulaminu – gospodarze mają prawo wymówić pobyt (nakazać
opuszczenie posesji) w trybie natychmiastowym, bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.

23. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gości do obiektów. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodów pozostawionych na ternie Szalejówki i Szalki lub poza ich terenem. Pozostawienie pojazdu i rzeczy na terenie należącym do gospodarzy nie uważa się za zawarcie umowy przechowania.

24. Parking znajdujący dostępny się na terenie posesji jest bezpłatny i niestrzeżony.

25. Liczba osób przebywających w domku jest ograniczona do liczby zgłoszonej przy rezerwacji. Jeśli liczba osób jest większa niż podana przy rezerwacji, Wynajmujący ma prawo zażądać dodatkowej opłaty, lub zrezygnować ze świadczenia usługi noclegu. Koszt dodatkowej osoby – 30 zł/dobę.

26. W przypadku zgubienia klucza klient ponosi dodatkowy koszt w wysokości 100 zł.

27. W sytuacji skrócenia pobytu przez Gości w trakcie pobytu, nie zwracamy niewykorzystanej kwoty za pobyt.

28. W przypadku naruszenia postanowień któregokolwiek z postanowień powyższego regulaminu, gospodarze mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba ta zobowiązuje się do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu obiektu, uregulowania ewentualnych kosztów , pokrycie kosztów uszkodzeń i zniszczeń oraz niezwłoczne opuszczenie obiektu.

29. Niniejszy regulamin podaje się do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie go na stronie internetowej www.szalejowka.pl.